Żywot księdza Józefa Szczepana z Rzeczycy Koźmiana biskupa kalisko-kujawskiego przez Kajetana Koźmiana, brata jego w r. 1851 skreślony

Przednia okładka
Jan Konstanty Żupański, 1864 - 148

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Informacje bibliograficzne